Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Ký sự Miền tây Xứ Nghệ - Tập 8: Cái nhìn từ bảo tàng
10:35, 31/10/2019
Thông điệp lịch sử nào đến từ những lưỡi rìu đồng và sắt rỉ sét này? Từ những bình gốm đất nung này? Và từ những hiện vật đủ loại được lưu giữ theo từng chuyên đề hoặc trong kho của bảo tảng Nghệ An này? Mẫu số chung của chúng là đều được tìm thấy thông qua những đợt thám sát tại khu vực Tây Nghệ An – vùng Văn hoá vô cùng đặc sắc mạn phên giậu giáp dãy Trường Sơn của Tổ quốc.