Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Lan tỏa phong trào Cựu chiến binh với An toàn Giao thông
07:07, 11/06/2023
Thực hiện nội dung ký kết phối hợp giữa Trung ương Hội CCB Việt Nam với Ủy ban ATGTQG về thực hiện cuộc vận động “CCB Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự ATGT và xây dựng văn hóa giao thông” giai đoạn 2018-2023 . Thường trực Hội CCB tỉnh và Ban An toàn giao thông tỉnh đã ký Chương trình phối hợp để thực hiện. 5 năm qua, Hội CCB các cấp tỉnh Nghệ An đã phối hợp tốt với Ban ATGT cùng cấp triển khai thực hiện đạt kết quả khá toàn diện trên các mặt công tác, từng bước khẳng định vị trí , vai trò của hội cựu chiến binh các cấp đối với công tác bảo đảm an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông , góp phần cùng với Ban ATGT tỉnh kéo giảm tai nạn giao thông, phòng ngừa rủi ro từ xa, cùng với chính quyền địa phương các cấp từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, giám sát và trực tiếp tham gia việc bảo đảm an toàn giao thông.