Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Bản tin An toàn giao thông ngày 20/11/2023
17:50, 20/11/2023

Bản tin An toàn giao thông hôm nay có những nội dung chính sau:

1./ Dự án Diễn Châu - Bãi Vọt chậm tiến độ nhiều hạng mục quan trọng.

2./ Chống tái lấn chiếm hành lang giao thông nhiều nơi chưa hiệu quả.