Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Bản tin An toàn giao thông ngày 21/4/2024
17:59, 21/04/2024
Bản tin An toàn giao thông hôm nay có những nội dung chính sau: '
1./ Sẽ kiểm tra, giám sát 14 trạm thu phí BOT. 
2./ Xoá điểm đen góp phần kiềm chế, giảm tai nạn giao thông.