Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nghệ An ngày mới - 09/09/2023
08:50, 09/09/2023
Những nội dung chính: 
1./ Hai dự án FDI trên 100 triệu USD tại Nghệ An sắp đi vào sản xuất. 
2./ Một số doanh nghiệp sản xuất xi măng tại Nghệ An hoạt động cầm chừng. 
3./ Đền Trương Hán vết tích dấu chân Lam Sơn. 
4./ Nông dân phấn khởi vì lúa hè thu được giá.