Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nghệ An ngày mới - 8/11/2023
08:20, 08/11/2023

Có những nội dung chính:

1./ Quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC.

2./ Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cam Vinh hết hạn nhưng nhiều tổ chức, cá nhân không xin cấp lại.

3./ Phạm Thành Long & câu chuyện “đánh thức giá trị mỗi người”.