Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Hạn chế thiệt hại khi hồ Vực Mấu xả lũ
20:44, 30/09/2022
Do mưa to, lượng nước đổ về hồ đạt cao trình cho phép, từ sáng sớm ngày hôm nay 30/9, hồ Vực Mấu đã tiến hành xả lũ, nên đã có một số thiệt hại ở khu vực hạ du. PS do nhóm PVTS vừa thực hiện.