Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Tiếp cận được các địa bàn chia cắt do lũ quét tại Kỳ Sơn
20:48, 03/10/2022
Ngày thứ 2 sau trận lũ quét lịch sử tại Kỳ Sơn, việc khắc phục hậu quả đang được nỗ lực triển khai. Trọng tâm công việc là tập trung lực lượng khai thông các tuyến đường, hỗ trợ nhân dân thu dọn nhà cửa, cứu vớt tài sản. Đặc biệt là sau nhiều nỗ lực thì hôm nay các địa bàn bị chia cắt sau trận lũ đã được tiếp cận. Phản ánh của nhóm phóng viên Nguyễn Toàn – Chu Quý.