Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự truyền hình - 11/10/2019
20:17, 11/10/2019
Có những nội dung chính: 1./ UBND Tỉnh sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019 2./ Nâng cao ý thức sản xuất, chế biến nông sản an toàn. 3./ GPMB cao tốc Bắc Nam: Phân kỳ để hoàn thành giải ngân, thu hồi đất nông nghiệp trong năm 2019