Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình Nghệ An tối - 20/05/2022
20:19, 20/05/2022
Những nội dung chính:
- Giá trị vượt thời gian từ chiến dịch Cánh đồng Chum – Xiêng Khoảng
- HĐND tỉnh giám sát về các dự án chậm tiến độ và công tác đào tạo nguồn nhân lực
- Nghệ An: chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ các dự án FDI
- Cần sự đồng thuận của người dân về đóng tuyến đường dân sinh cũ tại xã Nghi Thuận- Nghi Lộc