Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình tối - 30/06/2022
20:34, 30/06/2022
Có những nội dung chính: 
1./ Tổng Bí thư: Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực với quan điểm không ngừng, không nghỉ. 
2./ Bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong khai thác hải sản trên biển. 
3./ Liên kết để thúc đẩy phát triển du lịch Nghệ An. 
4./ Mô hình “Trường tiên tiến”: Phải cam kết chất lượng và chuẩn đầu ra.