Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình Nghệ An tối - 26/01/2023
20:12, 26/01/2023
Thời sự Truyền hình Nghệ An tối - 26/01/2023. Có những nội dung chính: 
1./ Thành lập các Tổ công tác để chỉ đạo, thúc đẩy thực hiện Kế hoạch năm 2023 tỉnh Nghệ An. 
2./ Khai bút, cầu trí tuệ - Nét đẹp đầu xuân ở chùa Đại Tuệ. 
3./ Nông dân Nghệ An ra quân sản xuất đầu năm. 
4./ Những đột phá quan trọng của Thành phố Vinh trong năm 2023. 
5./ Sông Lam Nghệ An tập luyện “xông đất” đầu năm Quý Mão 2023.