Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình Nghệ An tối - 03/05/2023
20:52, 03/05/2023
Có những nội dung chính: 
1./ Đảm bảo quỹ đất cho thu hút đầu tư, phát triển KT-XH. 
2./ Lãi suất giảm tiếp sức doanh nghiệp. 
3./ Ngày cuối kỳ nghỉ lễ - Vận tải hành khách công cộng không có nhiều đột biến. 
4./ Quy định về tách thửa đất của thị xã Cửa Lò liệu có trái luật?.