Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình Nghệ An trưa - 30/05/2023
11:53, 30/05/2023
Thời sự Truyền hình Nghệ An trưa - 30/05/2023. Có những nội dung chính: 
1./ Quốc hội thảo luận về dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi). 
2./ Nghệ An: Thiếu nguồn nhân lực cho phát triển du lịch. 
3./ Sau 2 năm triển khai đảm bảo chất lượng trong các cơ sở giáo dục phổ thông.