Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình Nghệ An tối - 05/08/2023
20:11, 05/08/2023
Thời sự Truyền hình Nghệ An tối - 05/08/2023. Có những nội dung chính: 
1./ Thủ tướng: 6 tháng cuối năm phải đạt tăng trưởng khoảng 9%. 
2./ Mong muốn có nhiều doanh nghiệp Thái Lan đến đầu tư tại Nghệ An. 
3./ Doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn liên quan thủ tục hành chính. 
4./ Gần 200 hộ dân xã Diễn Trung bất bình vì không được cấp bìa đỏ.