Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình Nghệ An tối - 31/10/2023
20:11, 31/10/2023

  ↵

Thời sự Truyền hình Nghệ An tối - 31/10/2023. Có những nội dung chính:

1./ Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

2./ Tăng khả năng tiếp cận vốn cho HTX.

3./ Loạn thị trường thực phẩm chức năng.

4./ Truông Bồn - Điểm đến trong hành trình tri ân.