Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình Nghệ An tối - 28/02/2024
19:36, 28/02/2024
Có những nội dung chính: 
1./ 50 huyện và 1.243 xã sẽ được sắp xếp, sáp nhập. 
2./ Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, ngăn chặn vi phạm trong đánh bắt. 
3./ Tuyển sinh đại học 2024: sức hút của kỳ thi riêng. 
4./ Thành phố Vinh: Nỗi lo mất an toàn giao thông đường Hải Thượng Lãn Ông.