Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình Nghệ An trưa - 11/02/2024
11:32, 11/02/2024
có những nội dung chính sau: 
1./ Nghệ An: Xử lý nghiêm việc lợi dụng lễ hội hoạt động mê tín dị đoan. 
2./ Đột phá của ngành Kế hoạch – Đầu tư trong năm 2024. 
3./ Khi người nước ngoài yêu Tết Việt.