Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình Nghệ An tối - 24/06/2024
19:39, 24/06/2024
Có những nội dung chính sau: 
1./ Hội thảo khoa học “Đồng chí Lê Hồng Sơn với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An”.
2./ Khai thác toàn tuyến đường bộ cao tốc đi qua địa bàn Nghệ An vào 30/6. 
3./ Nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội. 
4./ Lợi ích kép từ thu gom lá thông khô.