Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Today's News 23/06/2024: At least 42 Palestinians have been killed by Israeli attacks
19:36, 23/06/2024
Những nội dung chính Today’s News - 23/06/2024 on NTV: 
1./ Ít nhất 42 người tại Gaza thiệt mạng trong các cuộc không kích mới của Israel. 
2./ Thủ tướng kiểm tra, đôn đốc thi công Đường dây 500kV mạch 3 đoạn qua Nghệ An. 
3./ Chống thất thu thuế hoạt động Livestream bán hàng.