Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Bác Hồ của chúng ta
20:53, 19/05/2020
“Tháp Mười đẹp nhất bông Sen
Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ”
Từ thủa nằm nôi, trong tiếng ru của bà, của mẹ; hay khi làm quen với những câu ca thân thuộc trong trang sách đầu đời, hình ảnh Bác Hồ đã mãi mãi đi vào tâm
thức bao thế hệ người dân Việt Nam, đẹp đẽ, thanh cao như thế. Hai tiếng Bác Hồ trở nên thân thương, yêu kính và gần gũi vô cùng. Người là lãnh tụ vĩ đại của Đảng ta, nhân dân ta; Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất 
“Người là cha, là bác, là anh
  Trái tim lớn lọc trăm dòng máu nhỏ...”
NTV