Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Lan tỏa phong trào thi đua trong các cấp hội phụ nữ
10:33, 27/06/2022
"Hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hội và phong trào phụ nữ. Xác định được điều đó, những năm qua các cấp Hội trong toàn tỉnh đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, phát huy vai trò của tổ chức Hội trong xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh.Việc đa dạng các hoạt động hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc của các cấp Hội đã giúp hội viên, phụ nữ hiểu sâu sắc về vai trò của gia đình đối với sự phát triển của xã hội; xây dựng hình ảnh người phụ nữ Nghệ An thời đại mới: Có kiến thức, đạo đức, sức khỏe và khát vọng vươn lên"