Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Hộp thư truyền hình: Vấn đề đền bù, GPMB, TĐC tại Dự án bảo tồn tôn tạo Khu di tích Truông Bồn
15:27, 25/09/2020
Có những nội dung chính:
- Bao giờ người dân trong vùng quy hoạch Dự án bảo tồn, tôn tạo khu di tích lịch sử Truông Bồn được đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư?
- Chính sách tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo;
NTV