Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Hộp thư truyền hình: Bất cập trong xử lý rác thải tồn đọng tại bãi rác Hưng Đông - TP Vinh
08:40, 10/07/2021
Có những nội dung chính:
- Bất cập trong xử lý rác thải tồn đọng tại bãi rác Hưng Đông- TP Vinh.
- Trả lời bạn xem truyền hình: Về diện tích tối thiểu để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vấn đề tách thửa, hợp thửa, quy trình tách thửa, hợp thửa.
- Công văn hồi âm của UBND thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu.
NTV