Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Hộp thư rtruyền hình: Giải pháp nào cho các khu tập thể còn tồn đọng trên địa bàn TP Vinh?
15:46, 11/11/2021
Có những nội dung chính: - Phóng sự Theo dấu thư: Giải pháp nào cho các khu tập thể còn tồn đọng trên địa bàn TP Vinh? - Tư vấn của Luật sư về: tính pháp lý khi mua căn hộ tập thể chưa có sổ đỏ. Suất tái định cư tối thiểu bằng đất ở. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. - Mục “Thư đến” sẽ thông tin về những vấn đề mà quý vị và các bạn gửi đến chương trình hộp thư truyền hình.