Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Hộp thư truyền hình: Chấn chỉnh tình trạng lợi dụng cải tạo vườn, vườn đồi để bán đất trái quy định
15:00, 29/08/2022
Chương trình Hộp thư truyền hình kỳ này có những nội dung chính: 
1./ Chấn chỉnh tình trạng lợi dụng cải tạo vườn, vườn đồi để bán đất trái quy định. 
2./ Công văn của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời đơn thư công dân và kiến nghị của cử tri.