Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Hộp thư truyền hình: Bất cập công tác xây dựng, quản lý hệ thống nhà vệ sinh công cộng
11:12, 14/01/2022
Hộp thư truyền hình kỳ này có những nội dung chính: 
- Bất cập công tác xây dựng, quản lý hệ thống nhà vệ sinh công cộng. 
- Tiếp đó là chuyên mục “Cơ quan chức năng trả lời” với Công văn số 7707 của UBND tỉnh về việc xử lý một số nội dung về bồi thường giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A; 
- Tư vấn pháp luật về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài từ ngày 1/1/2022.