Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Hộp thư truyền hình: Giải quyết chế độ, chính sách cho giáo viên mầm non hợp đồng
10:59, 14/05/2022
Hộp thư truyền hình hôm nay có những nội dung chính: 
1./ Giải quyết chế độ, chính sách cho hơn 1.700 giáo viên mầm non đã được ký hợp đồng lao động sau khi Nghị định số 06 hết hiệu lực thi hành; 
2./ Tư vấn pháp luật về chính sách đối với giáo viên mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp và giáo viên mầm non dạy lớp ghép cho trẻ em người dân tộc thiểu số.