Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Hộp thư truyền hình: Lao động Nghệ An cư trú bất hợp pháp ở Hàn Quốc - Đâu là giải pháp?
15:20, 10/11/2022
Chương trình Hộp thư truyền hình kỳ này sẽ có những nội dung chính: 
1./ Lao động Nghệ An cư trú bất hợp pháp ở Hàn Quốc - Đâu là giải pháp? 
2./ Tư vấn pháp luật về hỗ trợ cho vay để ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; 
3./ Cơ quan chức năng trả lời về quy hoạch xây dựng công trình thủy điện Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn;