Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nhịp sống đô thị: Nam Đàn triển khai các quy hoạch trọng điểm, mở rộng không gian đô thị
16:30, 11/05/2023
Là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, huyện Nam Đàn có vị trí quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Miền Trung. Theo định hướng đến năm 2035, Nam Đàn sẽ có 3 đô thị; trong đó có 1 đô thị trung tâm và 2 đô thị loại V; tỷ lệ đô thị hoá đạt 30,7%. Huyện Nam Đàn đã triển khai các quy hoạch trọng điểm, mở rộng không gian đô thị như thế nào? Đó là câu chuyện mà vấn đề đô thị tuần này sẽ đề cập.