Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Tạp chí kinh tế cuối tuần: Kinh tế cửa khẩu Nghệ An thực trạng và triển vọng
17:00, 23/10/2023
Nghệ An hiện có 5 cửa khẩu biên giới, trong đó có 1 cửa khẩu quốc tế, 1 cửa khẩu quốc gia dược quy hoạch là cửa khải quốc tế. Hệ thống cửa khẩu biên giới Nghệ An có vai trò quan trọng về kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và là cửa ngõ giao thương, hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới. Vậy kinh tế cửa khẩu ở Nghệ An hiện nay ra sao? Có những tồn tại, hạn chế gì? Cần những giải pháp trọng tâm nào để phát triển kinh tế cửa khẩu? TCKT cuối tuần: Kinh tế cửa khẩu ở Nghệ An – Thực trạng và triển vọng.