Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nghệ nhân Nguyễn Xuân Thảo - Người say câu hát dân ca
15:58, 26/06/2019
Trong chương trình Dân ca Xứ Nghệ kỳ này chúng tôi xin giới thiệu nghệ nhân Nguyễn Xuân Thảo ông chính là nhân tố có những đóng góp nhất định trong việc phát huy bảo tồn dân ca Xứ Nghệ nói chung và ở Diễn Châu nói riêng đặc biệt là CLB Dân ca xã Diễn Thái huyện Diễn Châu