Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Ký sự Qua miền Tây Bắc - Tập 5: Máu trộn bùn non
20:30, 02/05/2024
Khi quyết định thay đổi phương châm tác chiến, cuộc giao tranh giữa ta với địch đã kéo dài sang cả mùa mưa ở chiến trường Điện Biên. Chính vì thế, hình ảnh “máu trộn bùn non” là sự miêu tả những hi sinh xương máu của chiến sỹ Điện Biên dưới chiến hào, khi mùa mưa đã tới. Trong 56 ngày đêm ấy, chiến thuật công kiên, vây lấn, chia cắt địch bằng hệ thống giao thông hào được xem là lối đánh mưu trí và hiệu quả nhất của bộ đội ta.