Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Phim tài liệu: Hưng Nguyên - Hành trình 550 năm
21:14, 14/11/2019
Hưng Nguyên- vùng đất lịch sử giàu truyền thống văn hoá, yêu nước và cách mạng; Là lỵ sở của đạo Nghệ An qua các triều đại Trần - Lê - Nguyễn suốt gần 300 năm; từng là thủ phủ của Nghệ An xưa với tên gọi Lam Thành. Trải qua bao thăng trầm biến đổi, với bề dày truyền thống 550 năm, Hưng Nguyên hôm nay đã tạo được những bước đột phá với nhiều thành tựu về mọi mặt của đời sống xã hội.