Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nghệ An ngày mới - 10/11/2023
07:38, 10/11/2023

Có những nội dung chính:

1./ Chốt mục tiêu tăng trưởng GDP 6-6,5% năm 2024.

2./ Nghệ An ban hành kế hoạch hành động tăng trưởng xanh đến năm 2030.

3./ Bỏ xếp loại tốt nghiệp THCS: nên hay không?.

4./ Tạo thói quen tiêu thụ nông, đặc sản có nguồn gốc, thương hiệu.