Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình Nghệ An tối - 01/02/2023
20:06, 01/02/2023
Thời sự Truyền hình Nghệ An tối - 01/02/2023. Có những nội dung chính: 
1./ Phát triển kinh tế - xã hội Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030. 
2./ Lan tỏa phong trào “Nghệ An chung sức xây dựng Nông thôn mới”. 
3./ Bệnh nhân đột quỵ tăng do thời tiết giá rét. 
4./ Cần xử lý ô nhiễm rác thải khu vực gần UBND xã Tiến Thủy.