Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình Nghệ An tối - 07/02/2023
20:12, 07/02/2023
Thời sự Truyền hình Nghệ An tối - 07/02/2023. Có những nội dung chính: 
1./ Nghệ An: Tưng bừng ngày hội tòng quân. 
2./ Quản lý tiền công đức: cần minh bạch và hiệu quả. 
3./ Bất cập trong thực hiện giờ thu gom rác thải sinh hoạt ở thành phố Vinh.