Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình Nghệ An trưa - 06/02/2023
11:55, 06/02/2023
Có những nội dung chính: 
1./ Xử lý nghiêm trách nhiệm đối với những tập thể, cá nhân thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, thực hiện Đề án 06. 
2./ Các làng nghề đẩy mạnh sản xuất đầu năm. 
3./ Nghệ An: Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc thực hiện vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo.