Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình Nghệ An trưa - 09/05/2023
11:54, 09/05/2023
Thời sự Truyền hình Nghệ An trưa - 09/05/2023. Có những nội dung chính: 
1./ Khai mạc Phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 
2./ Vườn chuẩn NTM: Để vừa “Đẹp” vừa “Hiệu quả”. 3./ Nghệ An xây dựng thí điểm đơn vị kiểu mẫu thực hiện Đề án 06. 
3./ Sẵn sàng cho lễ hội Làng Sen 2023.