Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình Nghệ An tối - 11/08/2023
20:05, 11/08/2023
Thời sự Truyền hình Nghệ An tối - 11/08/2023. Có những nội dung chính: 
1./ Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công trình PCLB.
2./ Lãng phí tài nguyên đất đai từ các dự án treo, chậm tiến độ. 
3./ Thiếu hụt nhân lực trình độ cao ngành nông nghiệp.