Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình Nghệ An tối - 19/02/2024
20:24, 19/02/2024
Có những nội dung chính sau: 
1./ HĐND tỉnh thông qua 6 Nghị quyết chuyên đề tại kỳ họp thứ 18. 
2./ Ngày vía thần tài 2024: Vàng thương hiệu lớn cháy hàng. 
3./ Khánh thành phòng trưng bày bổ sung về Quảng trường Hồ Chí Minh. 
4./ Luật đất đai sửa đổi sẽ gỡ khó và giải quyết những vướng mắc tại cơ sở.