4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46796c0730167970aabc6026e
4028eaa467639b47016777583aaa0879
/media/chuong-trinh/doc-truyen-dem-khuya/
Đọc truyện đêm khuya - Giữa cơn mưa trắng xóa
4028eaa467ea09b60167eb41a1c67096
Đọc truyện đêm khuya
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Đọc truyện đêm khuya - Giữa cơn mưa trắng xóa
22:47, 07/05/2016

Truyện ngắn "Giữa cơn mưa trắng xóa" - một tác phẩm tiêu biểu của Niê Thanh Mai - được đánh giá là chứa đựng yếu tố tâm linh, mối lo lắng về cộng đồng, về tập tục, số phận con người và sự "Kinh hóa" hòa trộn...