4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46796c0730167970aabc6026e
4028eaa467639b47016777583aaa0879
/media/chuong-trinh/doc-truyen-dem-khuya/
Đọc truyện đêm khuya: Ngôi nhà hoang vắng (P1)
4028eaa467ea09b60167eca8bfa532df
Đọc truyện đêm khuya
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Đọc truyện đêm khuya: Ngôi nhà hoang vắng (P1)
20:21, 30/08/2016

Tác phẩm "Ngôi nhà hoang vắng" được Phong Điệp viết lên trong không khí liêu trai, ma mị, đa tầng, đa sắc...