4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46796c0730167970aabc6026e
4028eaa467639b47016777583aaa0879
/media/chuong-trinh/doc-truyen-dem-khuya/
Đọc truyện đêm khuya: Xe đỏ, sông xanh, đêm trắng và bùa yêu (P1)
4028eaa467ea09b60167eca8bf9f32da
Đọc truyện đêm khuya
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Đọc truyện đêm khuya: Xe đỏ, sông xanh, đêm trắng và bùa yêu (P1)
21:15, 28/08/2016

Truyện ngắn "Xe đỏ, sông xanh, đêm trắng và bùa yêu" là một câu chuyện đẹp như cổ tích với bức thông điệp đầy tình nhân văn và sức phản tỉnh...