4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46796c0730167970aabc6026e
4028eaa467639b47016777583aaa0879
/media/chuong-trinh/doc-truyen-dem-khuya/
Đọc truyện đêm khuya: Tiếng sáo của người lính
4028eaa467ea09b60167eca9b1944bce
Đọc truyện đêm khuya
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Đọc truyện đêm khuya: Tiếng sáo của người lính
21:41, 09/09/2016

Hai mặt đối lập: chiến tranh và tình yêu, được tác giả Châu Lê Việt lồng ghép, hòa trộn để viết nên tác phẩm "Tiếng sáo của người lính"...