4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46796c0730167970aabc6026e
4028eaa467639b47016777583aaa0879
/media/chuong-trinh/doc-truyen-dem-khuya/
Đọc truyện đêm khuya - Ngã ba đường làng
4028eaa467ea09b60167eb41bffa7452
Đọc truyện đêm khuya
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Đọc truyện đêm khuya - Ngã ba đường làng
11:15, 15/05/2016

Ngã ba đường làng:  Một cảm giác nặng nề chụp xuống người tôi. Giấc ngủ lơ mơ nửa mê nửa tỉnh. Bóng chiều bảng lãng trong khu vườn rộng, bóng tàng mít xanh um nơi tôi mắc võng hay chính cái oi ả...