Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Hộp thư truyền hình: Cần giải quyết tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại một số xã ở Hưng Nguyên
14:07, 25/11/2022
Chương trình Hộp thư truyền hình kỳ này gồm những nội dung chính: 1./ Cần giải quyết tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại một số xã của huyện Hưng Nguyên. 2./ Tư vấn pháp luật về vấn đề chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở theo quy định của Luật Đất đai.