Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Hộp thư truyền hình: Chăm lo Tết cho người lao động
15:07, 12/01/2023
Năm 2022, tình hình sản xuất kinh doanh đã phục hồi và tăng trưởng sau hai năm đại dịch, tạo thuận lợi để doanh nghiệp có điều kiện chăm sóc tốt hơn đến các vấn đề tiền lương, đời sống của người lao động. Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Công điện số 1170; yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng và các cấp chính quyền tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, chi trả lương, thưởng cho người lao động của doanh nghiệp; bảo đảm việc làm, thu nhập và ổn định đời sống cho người lao động.