Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nhịp sống đô thị: Bảo vệ môi trường đô thị - Từ ý thức người dân đến công tác quản lý nhà nước
09:59, 19/05/2023
Cùng với tốc độ đô thị hoá ngày càng mạnh mẽ thì vấn đề bảo vệ môi trường đô thị càng được đặt ra cấp thiết. Bên cạnh nâng cao ý thức của người dân thì công tác quản lý nhà nước đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Đây cũng là chủ đề mà chúng tôi sẽ đề cập trong Vấn đề đô thị kỳ này.