Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Tạp chí kinh tế cuối tuần: Hiệu quả từ chương trình thúc đẩy sản xuất, kích cầu tiêu dùng
08:30, 10/01/2024

Với nền kinh tế có độ mở lớn, năm 2023 nền kinh tế Việt nam tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, các cơ quan chức năng, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất đã nỗ lực đưa ra nhiều giải pháp thúc đẩy sản xuất, kích cầu tiêu dùng, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP. Năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn cả nước ước đạt trên 6 triệu 231 nghìn tỷ đồng, tăng 9,6% so với năm trước... Tại Nghệ An, doanh thu bán lẻ hàng hoá cả năm ước đạt 90 nghìn tỷ đồng, gấp 3,87 lần so với cùng kỳ. Đây là tín hiệu tích cực trong phục hồi kinh tế, tăng trưởng sản xuất và tiêu dùng, sử dụng dịch vụ của người dân. Nội dung sẽ được đề cập trong chương trình Tạp chí kinh tế cuối tuần hôm nay!